Yazıişleri

Giriş Sayfası
Önceki

 
Associated Editors tarafından sunulan hizmetler...

COACHING - DANIŞMANLIK
Konuk konuşmacı temini
Yıllık halkla ilişkiler ve medya ilişkilerinin planlanması
Özel Olay için müstakil iletişim planı hazırlama
Risk analizi ve kriz yönetimi için önceden plan hazırlama
Kurumsal yayınlar için içerik hazırlama ve yazı işleri

MEDYA İLİŞKİLERİ
Sanal Haber Merkezi hizmeti
Sanal TV Kanalı yayın hizmetleri
AT dillerinde iki yönde, yazılı çeviriler
VNR (görüntülü haber bülteni) senaryoları
Haber ve basın bültenleri yazım hizmetleri
AMCA (Advanced Media Coverage Analysis)
Multimedia Release - Digital Newsletter hizmetleri

İÇERİK YÖNETİMİ
Multimedya işlevler
Geliştirilen e-araçlar
Yeni içerik geliştirilmesi
Mevcut içeriğin iyileştirilmesi

ALGILAMA YÖNETİMİ
Kurum sözcülüğü
Biyografiler
Yeni medya geliştirme
Markanın hatırlanması, tanınması
E-Yarın anlayışına uygun iletişim mühendisliği 

HEDEF KİTLE İLETİŞİMİ
Medya planlama
Medya seçimi ve listeleme
Medya mensubu ve ilgi alanı sorgulaması

 

    Giriş Sayfası ] Önceki ]