SSS

Giriş Sayfası
Önceki

 
AMCA™ hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtları!..

Haber ölçümü nedir?
Bugünün pazarlama ve iletişim disiplinleri içinde önemi hızla artan medya ilişkilerinde 'elle tutulur, gözle görülür' en önemli sonuç, yayınlanan haberlerdir! Bu konuda görev kuruluşların kendi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüne, dışarıdan danışmanlık ve hizmet sağlayan profesyonellere veya her ikisine ait olur. İtibar artışından imaj yenilemeye kadar farklı ifadeler ile değerlendirmeler yapılsa da daha sağlıklı sonuçlara varmak için yayınlanan haberlerin ölçülmesi esastır.

Haber neden ölçülür?
Bir ürün ya da hizmet sunan ve kamuoyu medya aracılığı ile bilgilendirmeyi hedefleyen kuruluşların yanı sıra bu amaca uygun hizmet sunan halkla ilişkiler ajansları ve stratejik danışmanlık şirketleri gerçekleştirilen çalışmaları çeşitli yöntemler kullanarak arşivler. Bu tür tanıtımları sık sık yapan ve düzenli olarak haber bülteni servis eden kuruluşlar, belirli dönemlerde çalışmalarını değerlendirir. Medyada yayınlanan haberler ile hedefe ulaşıp ulaşmadıklarına, benzer çalışmalara devam edip etmeyeceklerine, kaynaklarını arttırıp arttırmayacaklarına bu değerlendirmelerin yardımı ile karar verilir. Bu aşamada kullanılacak raporların hazırlanması için izlenen yolların her biri haberlerin 'gerçekçi' bir biçimde ölçülmesini gerektirir.

Haber nasıl ölçülür?
Medyada yayınlanan haberlerin ölçümü, 1980'lerde başladı. Kullanılan yöntemler bugünün anlayışı ile karşılaştırıldığında basit, fakat fikir edinmek için yeterliydi. 1980'li yılların ortalarına doğru ortaya atılan haber ölçüm yöntemleri, sektördeki dinamizm ve değişimi yakalamaya yöneldi. haberin sayısal değerlerini ölçen anlayış, içeriğinin de değerlendirilmesi ile yeni bir boyut kazandı. Herbiri kendi içinde değerli ve sağlıklı sonuçlar elde etmeye yönelik bu anlayışlar, 1990'ların ilk yarısına kadar kullanıldı. Ancak yapıları detaycı ve karmaşık, uygulamaları da zahmetli ve pahalı olmalarının yanı sıra ölçümleri de 'reklam eşdeğeri' ile sınırlıydı. 2000 yılının haber ölçüm ve analiz aracı olan AMCA™ ile geleneksel yöntem aşıldı.

AMCA™ nedir?
Medyada yeralan haberleri nicelik ve nitelikleri ile değerlendiren ve bıraktığı izlenimi ölçen Advanced Media Coverage Analysis ya da kısa tanımı ile AMCA™, geleneksel yönteme alternatif arayan ve gözünü geleceğe diken profesyoneller için Türkiye'de ve dünyada sunulan 'yeni' bir çözümdür. NestNet kuruluşu Associated Editors tarafından geliştirilen ve MiliMetre'nin e-yarın anlayışı ile biçimlendirilen AMCA™, dünyanın önde gelen Seagate Crystal Reports ve Cognos Suite yazılımlarını sunan PBS tarafından desteklenir.

AMCA™ ne işe yarar?
Haberin büyüklüğü veya süresi gibi statik özelliklerini esas alarak 'reklam eşdeğeri' hesaplamasına dayalı geleneksel yöntemi de destekleyen AMCA™, haberin gücünü ve yönünü dinamik kriterler kullanarak ölçer. AMCA™, başta medya okur-izler profilinin haberin hedef kitlesine uygunluğu (TAR) olmak üzere bugünün pazarlama ve iletişim çalışmaları içinde genel kabul gören erişilen kişi sayısı (Reach) ve her bin kişiye erişim maliyeti (CPT) ölçüm yöntemlerini kullanır. Bir haberin gücünü marka logosu veya görsel malzemenin kullanılması, markadan doğrudan doğruya bahsetmesi, medya profilinin haberin hedef kitlesine uygun olması, erişim bilgisine yer verilmesi ve olumlu bir izlenim bırakıp bırakmaması gibi unsurlar ile belirler. AMCA™ ile haberin içerdiği olumsuz sözcük ya da yorumlar değerlendirilirken, tüketici sorununu ele alması ve hatta kriz yönetimi gerektirmesi gibi unsurlar da göz önünde bulundurularak yönünü saptar. Bu özellikleri ortaya çıkarılırmak için kullanılan 20 bağımsız temel kriter ile ayrı ayrı sınıflandırılan her haber için ayrıca -10 ile +10 arasında değişen bir AMCA™ merit (notu) hesaplar.

AMCA™ ne fayda sağlar?
Medyada yayınlanan haberi objektif olarak ölçer, haberleri 20 bağımsız temel kriter ile sınıflandırır, kümeli bilginin ayrıntısına erişim (drill down) sağlar, bilgi kümeleri arasında ilişkiyi (data mining) derinleştirir, karar alma ve planlama süreçlerini kısalırken zaman yönetimini kolaylaşır...

AMCA™ herkese uygun mu?
Gözünü geleceğe diken profesyonellerin tercih ettiği haber analiz yöntemi AMCA™, herbiri kendi içinde bağımsız olan ve isteğinize bağlı olarak birbirini tamamlar niteliğe sahip üç marklı modülden oluşur. Tek marka ile sınırlı uygulama modülü olan AMCA™ Premium, belirli bir projenin medya yansımalarını değerlendirmek isteyen ya da sadece kendi haberlerini takip eden kuruluşlar için uygundur. Rakiplerinin medyada yer alan haberlerini izleyen yöneticiler için karar alma desteği sunan AMCA™ Professional, seçime bağlı olarak birden çok marka ya da sektörün tamamına ilişkin haber takibi ve analizine gerek duyan kuruluşlara yöneliktir. Cognos Suite yazılımı ve OLAP uygulamalarına olanak veren Karar Küpü ile desteklenen AMCA™ Executive ise temelde mevcut analizin 'kuruluşa özgü' rapor hazırlama sürecini düzenleyen ve önemli ölçüde zamandan kazandıran yapısı ile dikkat çeker.

AMCA™ için ikna oldum, nereden ve nasıl başlayacağım?
Doldurulması gereken sıkıcı formlara ve sonu gelmeyen toplantılara hiç gerek yok!  Elinizdeki haber kupür ve kasetlerini derleyip, göndermeniz yeter. İlk adımı atmak için şimdi sıra sizde...

 

    Giriş Sayfası ] Önceki ]